Personlighet
Arbetslivserfarenheter
Utbildningar
Hyper Island
Datorkunskaper

Ladda ner:
Kompakt CV
Utökat CV

Business Management på Hyper Island

Business Management är en 2-årig kvalificerad yrkesutbildning på Hyper Island i Karlskrona med fokus på projekt- och personalledning. Man lär sig genom upplevelsebaserat lärande, det vill säga genom att göra saker i praktiken i stället för att läsa om dem. Oftast går det till så att vi blir indelade i grupper, får ett uppdrag som ska vara klart fyra veckor senare, och sen är det helt upp till oss hur vi löser uppgiften. Vartefter utbildningen går, trappas tempot upp och vi får ta allt större eget ansvar. Under hela utbildningen kommer föreläsare direkt från näringslivet och föreläser och har workshops med oss.

Här presenterar jag de olika modulerna som jag genomfört på Hyper Island, en kortfattad beskrivning av modulen samt min roll i gruppen. Varje modul genomförs i en ny grupp bestående av tre till fem klassmedlemmar.

Är du intresserad av ytterligare information kring någon enskild modul är du mer än välkommen att kontakta mig.

Du kan även läsa mer om utbildningen på skolans sida (hyperisland.se).

Internship two

Klient: HiQ, Telenor Sverige
När: 5 Januari - 30 April, 2009
Beskrivning: Jag genomförde min praktik på HiQ i Karlskrona. Vi arbetade som konsulter i ett stort projekt på Telenor som gick ut på att byta ut det affärssystem som Telenor använder i sina butiker. Projektet var spritt över ett flertal orter i såväl Sverige som Norge och Danmark vilket gjorde det hela mer spännande att följa.
Min roll: Jag "tog rygg" på huvudprojektledaren och insöp den kunskap som han hade, genom att vara med i alla processer fick jag en tydlig bild av hur projekt av denna storleken bedrivs.

Final Project

Klient: Barncancergalan, Hermes Events, Grez Productions
När: 13 Oktober - 22 December, 2008
Beskrivning: Som examensarbete genomförde jag tillsammans med tre klasskamrater en gerillamarknadsföringskampanj åt Barncancergalan 2008. Vi utformade vårt uppdrag själva och hade ansvar för såväl sponsorer som tillstånd från diverese myndigheter och marknadsföring av själva kampanjen. Medial uppmärksamhet fick vi bland annat i Sveriges Radios program Frekvens som intervjuade mig och en av projektmedlemmarna i direktsänd radio. Själva kampanjen hölls på Sergels Torg och Medborgarplatsen i Stockholm.
Min roll: Teamleader, tillståndsansökan, extern kommunikation (till media såväl som övriga projektet) samt layout av trycksaker, roll-ups samt rapporter till skolan.

The Digital Industry Project

Klient: Stixy och Geeloo
När: 18 Augusti - 12 Oktober, 2008
Beskrivning: Under åtta veckor hade vår grupp till uppgift att ta fram två strategier för hur våra kunder skulle kunna utveckla sin verksamhet och nå de mål som vi tillsammans med kund kom fram till med hjälp av digital interaktivitet. Gruppen organiserades som ett fiktivt bolag med olika roller; VD, två projektledare samt ekonomiansvarig. Utöver detta hade vi en individuell trendspaning om interaktivitet där vi själva fick välja vilket fackområde vi skulle trendspana i. Jag valde nyhetsmedier.
Min roll: Projektledare Geeloo

Internship One

Klient: Blekinge Tekniska Högskola - Avdelningen för Uppdrag och Projekt
När: 31 Mars - 13 Juni, 2008
Beskrivning: Delaktig i genomförandet av ett Sida-finansierat internationellt utbildningsprogram inom Integrated Urban Planning. Framtagande av processmanual för de interna processerna kring genomförande av utbildningar och svarande på anbud på avdelningen. Kvalitetssäkring och strukturering av digital och analog dokumenthantering.
Min roll: Projektassistent, processanalyser, kvalitetssäkring mm.

Running a Business

Klient: Blekinge Tekniska Högskola - Blekinge College och Yrkeshögskola
När: 3 Mars - 28 Mars, 2008
Beskrivning: Vår uppgift var att genomföra en kvalitetssäkringsgranskning av en KY-utbildning på BCY. I modulen ingick också att få en övergripande bild av hur en verksamhet och organisation styrs och fungerar i verkligheten.
Min roll: Projektledning, intervjuarbete, analysarbete, sammanställning och layout av den slutgiltliga rapporten.

New Business

Klient: Hyper Island / Lecturestream (fiktivt bolag)
När: 14 Januari - 8 Februari, 2008
Beskrivning: Vår uppgift var att komma fram med en affärsidé, skriva en affärsplan samt pesentera denna för riskkapitalister och en bank för att få finnansiering.
Min roll: Projektledning, budget samt layout av presentationsmaterial i Adobe InDesign CS3. Jag skapade också logotypen för företaget samt en test-sajt.

Working With Clients

Klient: Hyper Island / CarWash Express
När: 12 November - 7 December 2007
Beskrivning: Första gången vi arbetade med en skarp kund. Vi fick i uppdrag att ta fram ett informationsmaterial i form av ett magasin för potentiella franchisetagare åt CarWash Express som äger ett nytt koncept inom biltvättningsbranschen.
Som bonus fick kunden en komplett paketering av informationsmaterialet samt en idélåda med utvecklingsmöjligheter av det befintliga konceptet.
Min roll: Layout av magasinet i Adobe InDesign CS3 och projektledning. Jag skapade även en logotype samt en grafisk profil åt kunden.

Building a Brand

Klient: Hyper Island / Business Management 2009
När: 8 Oktober - 2 November 2007
Beskrivning: För att få ett bättre informationsflöde samt samordning av tankar, frågor, information och liknande mellan klassen, skolan och modulledningen beslutades det att en klasskoordinator skulle utses.
Min roll: Jag fick förtroendet att vara klasskoordinator under Building a Brand. Som första person i klassen att inneha posten utan större styrning om vilka mina uppgifter var så formade jag själv ett arbetssätt och en struktur för att få arbetet som klasskoordinator att fungera bra.

Building a Brand

Klient: Hyper Island / ACME (fiktivt bolag)
När: 8 Oktober - 2 November 2007
Beskrivning: En av flera uppgifter i modulen bestod av att på valfritt sätt presentera ett internationellt koncept ur varumärkessynpunkt utifrån en given beskrivning. Vi tog fram en folder där vi presenterade en vision om en hållbar stad med placering utanför Malmö.
Min roll: Layout av foldern i Adobe InDesign CS3 och projektledning. Jag skapade även en logotype åt ACME.

Building a Brand

Klient: Hyper Island
När: 8 Oktober - 2 November 2007
Beskrivning: Vår uppgift var att jämföra två varumärken, ett lokalt och ett globalt, och deras aktivitet på marknaden. Vi valde den lokala butiken och tillverkaren ElitChoklad samt den internationella chokladproducenten Valrhona. Presentationen genomfördes muntligt inför klassen med stöd av PowerPoint.
Min roll: Layout av PowerPoint-presentation och projektledning. Jag tog även fram ett häfte med vår analys av ElitChoklad som sedan lämnades över till butiken så att även de fick ta del av vår slutsats.

UGL - Utveckling av grupp och ledare

Klient: Personlig utveckling
När: 1 Oktober - 5 Oktober 2007
Beskrivning: Som del i utbildningen genomgick jag en veckas UGL-kurs. UGL är en upplevelsebaserad kurs som pågår under fem intensiva dagar (ca 50 timmar). Det övergripande målet med UGL är att göra deltagarna effektivare som ledare och gruppmedlemmar. UGL ger fördjupade kunskaper i individens roll i gruppen, att kunna urskilja olika faser i en grupps utveckling och förstå behovet av olika ledarstilar. Under UGL får gruppmedlemmarna kunskaper i att kunna ta och ge feedback, att kommunicera effektivare och att kunna se och hantera konflikter. UGL hjälper också till att utveckla en ökad självkänsla genom en ökad självinsikt.

What's Going On?

Klient: Hyper Island
När: 3 September - 28 September 2007
Beskrivning: Som första uppdrag i utbildningen fick vi att göra en trendrapport. Min grupp valde att titta på hur individen idag tar en allt större plats i det offentliga rummet genom Internet, lyssnar och tittarinteraktion samt kontakten med makthavarna.
Min roll: Sammanställning, projektledning och utformning av rapporten och presentationen.