Personlighet
Arbetslivserfarenheter
Utbildningar
Hyper Island
Datorkunskaper

Ladda ner:
Kompakt CV
Utökat CV
Hyper Island
Business Management
Karlskrona
2007-2009
Tvåårig Kvalificerad Yrkesutbildning inom projekt- och personalledning
Unik koppling till UGL-konceptet
Gruppdynamik, ledarskap, personlig utveckling
Digital interaktivitet, varumärkeskännedom, marknadsföring, projektledning
Hemsida | Mer om vad jag gjort på Hyper Island...
Högskolan på Gotland
Event Production, 15 hp
Distanskurs
2008
Strategi kring planering och produktion av ett stort event
Säljande presentation för att intressera finnansiärer
UGL, Utveckling av grupp & ledare
Hyper Island
Karlskrona
2007
Det närmsta man kan komma en standard inom gruppdynamisk ledarskapsutbildning
Upplevelsebaserad enveckaskurs
Framtagen av Försvarshögskolan
Hemsida
Aroundio Business Collage
Säljskola
Linköping
2005
Securitas fyradagars grundläggande utbildning i säljteknik
DABA-metoden
Hemsida
Max Hamburgerrestauranger AB
Maxskolan - internutbildning
2001-2004
Steg 1-3, utbildning i livsmedelssäkerhet, ledarskap, ekonomi, arbetsrätt
LMA, utbildning i lokal marknadsföring
Hemsida
Blekinge Tekniska Högskola
Telekommunikation
Karlskrona
1998-1999
Matematisk analys, programmering i C och C++, engelska, elektronik
Hemsida
Arméns Televapen
Sambandsgruppbiträde
Enköping
1997-1998
Avancerat telekrigs och underrättelseförband
Fördjupad sjukvårdsutbildning, sjukvårdsman
Stabsarbete med systemkontroll och radiokommunikation
Skyddsvaktsutbildning
Förtroendeuppdrag i såväl kompani- som regementsnämnden
Hemsida
Torsås Korrespondensgymnasium
Naturvetenskapliga programmet
Torsås
1994-1997
Teknisk gren, specialarbete om GSM
Hermods kurser med mer självständigt studerande och färre lärarledda lektioner
Sekreterare i elevrådet samt skolans representant i ungdomsparlament
Byggde upp ett väl fungerande intranät på skolan samt var allmänt behjälplig med datorer
Hemsida
Språkkunskaper
Svenska – Modersmål
Engelska – Goda kunskaper i såväl tal som skrift
Tyska – Behärskar såväl tal som skrift, klarar t.ex. att hålla en enklare diskussion
Danska – Förstår till stor del tal och skrift