Personlighet
Arbetslivserfarenheter
Utbildningar
Hyper Island
Datorkunskaper

Ladda ner:
Kompakt CV
Utökat CV
Microsoft Office 2007
Microsoft Word – Mycket goda kunskaper
Microsoft Excel – Mycket goda kunskaper
Microsoft PowerPoint – Mycket goda kunskaper
Microsoft Outlook – Goda kunskaper
Microsoft OneNote – Grundläggande kunskaper
Microsoft Office 2008 for Mac
Microsoft Word – Mycket goda kunskaper
Microsoft Excel – Mycket goda kunskaper
Microsoft PowerPoint – Goda kunskaper
Adobe Creative Suite 3
Adobe InDesign – Goda kunskaper
Adobe Illustrator – Grundläggande kunskaper
Adobe Dreamweaver – Goda kunskaper
Adobe Photoshop – Goda kunskaper
Operativsystem
Microsoft Windows XP – Mycket goda kunskaper
Microsoft Windows Vista – Mycket goda kunskaper
Apple Mac OS X - Mycket goda kunskaper