Vem är jag?

Jag är en person som vill utvecklas och det gör att jag tar mig an uppgifter även om jag inte vet exakt hur jag skall lösa uppgiften. Det är lite av en utmaning. Jag känner ett personligt engagemang i det jag gör, har jag fått en uppgift så ger jag allt för att slutföra uppgiften. Jag ger inte upp när jag stöter på motgångar utan kämpar vidare och försöker att hitta nya sätt att lösa uppgiften om jag kört fast.

Jag trivs bra i en ledande eller drivande position. Jag är full av idéer, är strukturerad och är inte rädd för att ge järnet. Jag vill gärna ha ansvar. När jag får förtroendet att leda andra så försöker jag att se till gruppens bästa, utan att för den sakens skulle bortse från lönsamhet och andra krav uppifrån. Detta är inte alltid det lättaste, utan väldigt utmanande. De av mina egenskaper som jag sätter i främsta rummet är lojalitet, hängivenhet och ett driv att gå vidare när det verkar hopplöst. Jag sätter ständigt upp nya mål och strävar för att uppnå dem, missar jag målet så tar jag nya tag.

Det jag kan tillföra till verksamheter är de erfarenheter jag fått i arbetslivet som medarbetare, kollega och chef, samt under tiden på Hyper Island. Detta är erfarenheter som tagit mig tid och kraft att få. Jag räknar också med att få ta del av många nya kollegors erfarenheter. Jag har dessutom en förmåga att överblicka processer och organisationer utan att lämna detaljer åt slumpen.

I min värld ser jag bara vinna-vinna-situationer vid nya anställningar som det enda hållbara. Känner du som har läst såhär långt att jag skulle passa in i er organisation? Tveka inte att kontakta mig!

Kontaktuppgifter:

Peter Hagander
Arklimästaregatan 25A
371 35 Karlskrona
0708-779 117
0455-10107
Peter Hagander